Masz pytanie – odpowiemy  

  83 355 06 99

ZAPRASZAMY DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA

„ZIELONY KRÓLICZEK”
PARCZEW UL. LIPOWA 40
( PRZEWIDYWANY TERMIN OTWARCIA – POCZĄTEK 01.09. 2020r)

1. Kwalifikacji do Żłobka podlegają dzieci, które w momencie rozpoczęcia uczęszczania do Żłobka ukończą co najmniej 11 miesiąc życia.
2. Rekrutacja ma charakter ciągły, co oznacza, że złożenie wniosku o przyjęcie dziecka może nastąpić przez cały rok, w miarę wolnych miejsc .
3. Rekrutacja dzieci do Żłobka prowadzona jest na podstawie Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka i Karty Informacyjnej o dziecku, które należy pobrać i złożyć w Niepublicznym Żłobku „Zielony Króliczek”21-200 Parczew ul. Lipowa 40
4.Opiekę nad dziećmi sprawują opiekunowie z wymaganymi kwalifikacjami.
5. Niepubliczny Żłobek „Zielony Króliczek” czynny jest w godzinach od 7:00- 17:00 – Informacja tel: 502 607 286