Masz pytanie – odpowiemy  

  83 355 06 99

Rekrutacja

  1. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie karty zgłoszenia dziecka. Karty zgłoszenia można składać przez cały rok. Karty zgłoszenia dziecka rozpatrywane są w kolejności pojawiania się wolnych miejsc.
  2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie dziecka w czasie rekrutacji na nowy rok szkolny jest złożenie karty zgłoszenia dziecka do 31 lipca 2018r. Podczas rekrutacji sporządza się: umowę cywilno-prawną o świadczenie usług opiekuńczo – edukacyjnych, pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a Rodzicem, prawnym opiekunem.
  3. Dyrektor przedszkola zawiera z rodzicami umowę dotyczącą zasad świadczenia usługi opiekuńczo -edukacyjnej na jeden rok szkolny.

Załączniki: