Masz pytanie – odpowiemy  

  83 355 06 99

O przedszkolu

Warunki lokalowe

Przedszkole, sale lekcyjne [gallery ids="332,333,334,335,336,337"] Plac zabaw [gallery ids="338,339,340"]
dalej

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie karty zgłoszenia dziecka. Karty zgłoszenia można składać przez cały rok. Karty zgłoszenia dziecka rozpatrywane są w kolejności pojawiania się wolnych miejsc. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie dziecka w czasie rekrutacji na nowy rok szkolny jest złożenie karty zgłoszenia dziecka do 31 lipca 2018r. Podczas rekrutacji sporządza się: umowę cywilno-prawną o świadczenie
dalej

O placówce

Dyrektor  Przedszkola Niepublicznego „ Zajączek „ 21-200 Parczew  ul.Lipowa 40 informuje , że  placówka nasza rozpoczęła swoją działalność  1 lutego  2018r . Podstawowymi formami działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola są: obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu wychowania przedszkolnego wraz z językiem obcym nowożytnym w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Praca
dalej