Masz pytanie – odpowiemy  

  83 355 06 99

O placówce

Dyrektor  Przedszkola Niepublicznego „ Zajączek „ 21-200 Parczew  ul.Lipowa 40
informuje , że  placówka nasza rozpoczęła swoją działalność  1 lutego  2018r .

Podstawowymi formami działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola są:

obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu wychowania przedszkolnego wraz z językiem obcym nowożytnym w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Praca z dziećmi opiera się na:

 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego , która wyznacza obowiązujące kierunki działań nauczyciela  zmierzające do opanowania przez dzieci umiejętności, warunkujących dalsze sukcesy edukacyjne,
 • programach zaproponowanych przez nauczycielki i dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i  możliwości dzieci ,
 • w naszym przedszkolu szczególny nacisk będziemy kłaść na naukę języka angielskiego oraz zajęcia kształtujące  postawę pro-ekologiczną  i sportowo-rekreacyjne skierowane na rozwój dzieci.

Zajęcia dodatkowe w cenie opłaty stałej (czesnego):

 • zajęcia z języka angielskiego dla dzieci. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani nauczyciele języka angielskiego,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci wymagających terapii logopedycznej,
 • zajęcia sportowe , których celem będzie rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci,
 • gimnastyka korekcyjna dla wszystkich dzieci z wadami postawy,
 • cykliczne zajęcia warsztatowe skierowane do rodziców („Szkoła dla rodziców”),
 • zajęcia z religii dla dzieci na wszystkich etapach edukacji przedszkolnej (warunkiem uczestnictwa w nich będzie deklaracja rodziców),
 • zajęcia z zakresu psychoterapii i rewalidacyjne w ramach przedszkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowane do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wymiar zajęć zależeć będzie od potrzeb w tym zakresie).

Proponujemy zajęcia dodatkowe opłacane przez Rodziców:

 • Rytmika,-nauka tańca towarzyskiego i nowoczesnego,
 • Warsztaty teatralne
 • Robotyka – zajęcia informatyczne
 • Zajęcia artystyczne
 • Karate

 

Przedszkole Niepubliczne Zajączek  jest placówką dwuoddziałową zlokalizowaną w jednym budynku.

 

Zapewniamy :

 • Bezpieczeństwo – dostęp do przedszkola dla osób postronnych jest ograniczony, a każda wchodząca osoba jest rejestrowana przez obsługę, oraz rodzice  będą  mogli samodzielnie prowadzić monitoring poprzez tz.Oko Rodzica
 • Obszerny budynek przedszkolny w którym znajdują się: dwie sale dydaktyczne – nowocześnie umeblowane i doskonale wyposażone w sprzęt i pomoce edukacyjne. Jedna sala posiada dostęp do Internetu oraz wyposażona jest w zestaw multimedialny: komputer wraz z oprogramowaniem edukacyjnym. Druga sala zajęć posiada podłogę interaktywną .
 • Mini scena do zajęć teatralnych i występów wyposażona jest w system nagłośniający .
 • Plac zabaw :
  • 1 duży kompleks zabawowy ze zjeżdżalnią,
  • 2 zabawki na sprężynach, bujanka typu ważka
  • 2 piaskownice oraz zestaw koszy do wrzucania piłek,
  • 1 karuzela
  • 1 huśtawka
 • Altana do zajęć na powietrzu – zadaszone pomieszczenie wyposażone w stoliki i krzesła do zajęć , ławeczki do ćwiczeń  , ścianę tablicową.
 • Plac zajęć edukacji ekologicznej i terenowej – na terenie przedszkola został wydzielony ogródek warzywny, którym opiekują się przedszkolaki pod opieką nauczycieli oraz teren do realizacji zajęć ekologicznych i terenowych .
 • Mini boisko do gier i zabaw.
 • Parking –  na terenie posesji  znajduje się duża zatoka wjazdowa umożliwiająca bezproblemowe zaparkowanie i odprowadzenie dziecka do przedszkola.
 • Wyżywienie  :śniadanie , obiad , podwieczorek  ( w formie cateringu)